En debattartikel om monarkin kom helt av sig på grund av ett stavfel. Istället för att fundera över ordförandeskapet i utrikesnämnden är det bestående intrycket en irritation. Nu är det kanske jag som är lättstött när jag reagerar på att en professor emeritus råkar göra en typo. Men även om han inte glömt det där s:et så är det fortfarande fel att kalla Victorias bröllop för en pseudohändelse. Må så vara att denna händelse inte intresserar Thomas Hall eller mig men det är lik fullt en händelse.

Nu vill jag inte bara klaga utan försöker avrunda konstruktivt. Gör en rättstavningskontroll nästa gång! Om du korrigerar texten så uppmärksammade jag även teckenkombinationen århundadets.

Annonser