När telefonen ringde kollade jag först på mitt headset men då namn inte visades utan istället ett icke lagrat nummer reste jag mig och hämtade telefonen. På displayen visade TrueCaller redan uppringarens namn. Nyfiken vad AirCall (en kedja som mig veterligen gjort konkurs) skulle vilja mig svarade jag och det visade sig vara en telefonförsäljare.

Uppenbarligen ovetandes om att man via PTS kan kontrollera vilken operatör som har ett visst nummer började han med att presentera att de har ett samarbete med Telenor. Efter att jag avslöjat att jag i dagsläget ringer med Telia informerade han mig att de även har samarbeten med dem och Tele2. Att en återförsäljare saluför tjänster från flera olika operatörer har jag uppfattat som tidigare praxis innan några operatörer börjat satsa mer på egna butiker.

En annan fråga som förmodligen brukar fungera som bra inkörsport är när man senast var i kontakt med sin operatör. Vanligtvis får nog kunden en känsla av att vara dåligt uppdaterad på nya erbjudanden. I mitt fall blev svaret att senaste kontakt var för någon vecka sedan när jag bytte avtal för datatrafik.

Fast det var nog först när han övergick till att försöka sälja på mig en ny mobiltelefon som han verkligen körde fast. Det köp han började fiska efter skulle ske mot bindningtid och förhöjd månadsavgift (läs: avbetalning). Utöver att jag föredrar att äga mina ägodelar så var det två saker som talade emot. För det första så har jag redan läst om den modell som han föreslog och den gav mig ingen köplust. Utan att gå in på  detaljer så har jag redan en roligare telefon genom jobbet.

Uppdatering. Kom att tänka på att han nog är skyldig att uppge någon gemensam nämnare på vilkens uppdrag han ringer för att få ringa till en mobiltelefon. Alternativt om det är för att få ringa till ett nummer anmält till Nix-registret. Om anledningen att han nämnde Telenor var för att han ringde på deras uppdrag så gör det bara saken än märkligare då han uppenbarligen hade kunnat tänka sig att sälja mig ett abonnemang med någon annan operatör lika gärna.

Annonser