Tanken var att anteckningarna från resedagboken skulle renskrivas en dag i taget. Men jag har haft svårt att hitta tiden så nu kommer anteckningarna rätt upp och ned istället.

Annonser