Eldsprutning, originally uploaded by onasut.

Med ledordet värme finns det mycket jag skulle kunna skriva om nu. Om hur varmt och klibbigt det har varit sista dagarna. Om att resa till värmen. Om en upplevd eller symbolisk värme som man kan känna inför någon annan. Den senare kanske är kopplad till en lätt pulshöjning.

Men i likhet med ljus, balans och teknik så har jag historierna i huvudet men inte tid, ork och lust nog för att skriva ner dem. Kanske har det varit värmens fel? Hur som helst så finns de numera nedtecknade i kortfattad form som bildtexter.

Annonser