…och funderar hur aktuell den är idag.

Oförenligheten mellan datalag och offentlighetsprincip är idag total. Datainspektionen ger, efter prövning, tillstånd att lämna ut allmänna handlingar i ditigal form – om dokumenetet avidientfieras, så att alla personuppgifter ersätts med ”XXX”. Vill du ha handlingen på papper och över disk får du däremot läsa allt. Så ser svensk praxis ut. Offentlighetsprincipen gäller i nuläget bokstavligen bara på pappret.

Ur net.wars – kampen om nätet skriven av Lars Ilshammar och Ola Larsmo.

Har det juridiskt sett ändrats något under de drygt tio år som förflutit eller vad hände egentligen med Datalagen? Hur väl stämmer lagstiftningen med kartan och vad har verkligheten med det här att göra?

Boken skriver vidare att

Om tre år ska en ny lag vara färdig. Den kommer att bestämma vad som är ”offentligt” och det under överskådlig framtid. Det är bara det att saken icke diskuteras.

Kan det vara PUL som blev resultatet? Om inte är jag tveksam om jag ens hört talas om lagen. Vad hände egentligen med PUL förresten? Gäller den fortfarande eller är det bara att ingen bryr sig om den?

Annonser