Tankarna som lett fram till den här posten började med ett antal kommentarer till en post om att nästan ingen är typiskt kvinnlig. Även om det i skrivande stund verkar som att jag fick sista ordet (låter ju som att vi var oense) i tråden så aktualiserades genusfrågan i mitt sinne och jag har till och från i ungefär en månads tid funderat vidare.

En kompis skrev om hur han med sitt deltagande i Täby Extreme Challenge blev 19:e svensk genom tiderna att genomföra ett lopp om 100 miles. I sin rapport om loppet skrev han följande ord.

Av 14 startande på 100miles distansen så var vi 6st som kom i mål, av 3startande damer kom ALLA i mål, det är bara vi män som veker ner oss

Formuleringen fick mig genast att tänka på min favoritlärare från gymnasiet. Han undervisade i ett antal ämnen för teknisk gren på naturprogrammet. Vid ett tillfälle nämnde han – som en självklarhet – att han varje år han varit lärare gett i snitt högre betyg till tjejer. Jag såg inget fel i argumentationen och minns än idag att sammanhanget var kritik mot hur många lärare satte betyg felaktigt enligt det gamla systemet med 1-5, då rikssnitt inte medför att varje enskild klass måste snitta på 3.

Min förra cykel blev stulen. Jag har fått låna en cykel så jag har inte haft brått att skaffa någon ny. När jag träffade tjejen jag lånat cykeln av för ett tag sedan så kommenterade hon först hur ovant det kändes att se mig komma på hennes cykel, och därefter dess skick. Vid det tillfället hade precis smort kedjan och med en fast nyckel dragit åt så att stödet inte längre glappade. Hennes kommentar var att cykeln var smutsig. Det är ju lockande att dra en förhastad slutsats om manligt och kvinnligt här, men jag tror att det helt enkelt handlar om att vissa saker är enklare att lägga märke till än andra.

Klicka för att se hur omständigt det kan vara att visa data grafiskt
Illustration från http://www.googlefight.com

Anledningen att tjejer på teknisk gren hade högre betyg i snitt var för att de flesta som söker sig till teknisk gren är pojkar. Den minoritet av tjejer som väljer att söka sig dit har ett starkare intresse än den genomsnittlige pojkens. En relation mellan engagemang och resultat borde inte komma som någon överraskning. Min lärare såg inte till personens kön när han satte betyg. Han satte betyg utifrån prestation.

Min lärare berättade att han hade fått stark kritik av en annan lärare då han ett år hade satt så höga betyg på en klass att deras snitt låg över 4. Den läraren gav klassen betyg så att snittet hamnade på 3, trots att deras resultat på nationella provet i dennes ämne snittade på 4,1. När kvottering kommer på tal upplever jag att det allt för ofta blir som i exemplet med betygen. Man missar syftet och gör saker för siffornas skull. Ibland utan att ens förstå sig på siffrorna.

För övrigt var det tänkt att illustrationen skulle illustrera att statistik och siffror inte alltid säger något vettigt och att man bör passa sig för att dra förhastade slutsatser.

Annonser