Om inte kartan och verkligheten stämmer överens får verkligheten anpassa sig efter kartan! Eller hur var det nu? Hur som helst är kartan som verkligheten fast plattare. Veckans tisdagstema är platt och jag har valt ut en bild på en speciell sorts karta. Det är en hemmagjord spelplan för RISK, med extra många länder. Så det krävs betydligt fler pjäser än vanligt för att spela.

RISK fast större

RISK fast större

Som synes pågår inte någon spelomgång när bilden togs. De gånger vi har spelat på det här brädet så har det ofelbart blivit långkörare. Om jag skulle våga mig på en skattning så har vi avbrutit fler gånger än vi spelat tills vi haft en vinnare.

Nu var det länge sedan sist vi spelade. Flera år sedan. Fotot är sannolikt daterat till 2004 och jag är osäker om vi har spelat någon gång efter det. Bilden är tagen hemhemma och nästan ingen ur kompisgänget som träffades för att spela bor kvar i Hälsingland.

Annonser