För ungefär en månad sedan skrev jag att jag skulle träna på mina ninja skills. Helgen som nyss passerade tränade jag 8 pass Aikido och uppenbarligen så är det viss diskrepans mellan att vara aikidoka och att vara ninja. Trots att jag inte ens var på årsmötet så har jag så sent som för några minuter sedan tackat ja till att åta mig uppdraget som kassör för LBK. Nu återstår bara att faktiskt bli fyllnadsvald, men det borde bara vara en formalitet.

Annonser