Den numera 51-årige mannen från Rödeby döms för dråp och grov misshandel. Min uppfattning har redan från början varit skepsis. I januari skrev jag på min gamla blogg om hur det våld man utövar i självförsvar måste stå i proportion till den fara man utsätts för. För tänk om alla började skjuta sig ur pressade situationer!

Hovrättens dom berättar att han låst upp sitt  vapenskåp, tömt hagelbössan på blindpatroner, laddat vapnet, skjutit mot pojkarna, laddat om och fortsatt skjuta. Den avlidne träffades i ryggen. Rätten anser att han måste ha förstått att det fanns risk att skotten kunde få dödlig utgång.

Onda tungor kanske letar motsägelse i att jag sedan jag först skrev om fallet har börjat träna kampsport, självförsvar. Egentligen letade jag efter någonting att komplettera min löpträning men Aikido tilltalar och är givande för mig även på ett mentalt sätt. Ett självförsvar som sekundärt går ut på att så långt det är möjligt inte skada motståndaren stämmer väldigt väl med min syn på hur man bör gå genom livet.

Ueshiba’s goal was to create an art that practitioners could use to defend themselves while also protecting their attacker from injury.

Ett antal tunga namn som tillfrågats av SvD anser att hovrättens dom är riktig. Nu må jag vara hård men även om jag känner sympati med mannen så lämnar det en bitter eftersmak när värdet på en människas liv glöms bort. Tragedier slutar inte gott, men det går åt rätt håll.

Annonser