Läser att flertalet remissinstanser är för att införa körkort för framförande av båt, men att det finns vissa delar av förslaget som möter kritik.

Det förslag som möter mest motstånd är i övrigt de undantag som föreslås för fasta ö-bor och för 55-åringar och äldre. Fartygsbefälsföreningen påpekar att det inte alls är någon garanti för att denna åldersgrupp kan uppföra sig som man bör, snarare tvärtom.

– Alltför många i denna ålderskategori uppför sig direkt olämpligt och framför sina båtar och skepp på ett sjömansmässigt regelvidrigt sätt, påpekar föreningen.

Advokatsamfundet menar att det skulle urholka hela syftet med lagen och bland andra kammarrätten i Stockholm föreslår att man istället kan ge dispens för de äldre som kan bevisa att de kan köra båt.

Oj, tänka sig. Man kan tänka sig att ge dispens åt dem som bevisar att de kan köra båt (läs: klarar uppkörningen). Vilket undantag jämfört alla andra båtförare som måste visa att de kan framföra en båt på ett säkert och regelrätt sätt för att få båtkörkort.

Som vanligt ställer jag mig frågande till vilken nytta man förväntar sig, då det uppenbarligen kommer att medföra kostnader att genomföra. Spontant tror jag att båtkörkort kan vara på sin plats i vissa avseenden men man måste ta hänsyn till typ av fordon och vilka vatten det handlar om.Att meta från eka istället för från tjärnens strand ska det exempelvis inte behövas något körkort för. Då är det större behov av körkort för att släppa ut korta individer på cykel tex till och från skolan.

Åklagarmyndigheten anser att faktaunderlaget inte är övertygande och menar att farliga beteenden kan straffas inom gällande lagstiftning. Svenska seglarförbundet framför liknande argument och menar att någon ökning av sjöolyckor med fritidsfartyg inte har konstaterats under de senare åren.

Men jämför man med snöskoter så är det kanske så att vissa båtar borde beläggas med körkortskrav. Stora båtar måste man redan i dag ha förarbevis för så det är ju gråzonen det handlar om.

Annonser