Sedan igår kväll har ett stort uppbåd letat efter en pojke som kommit bort från sin klass under en utflykt. Det är inte ovanligt att orutinerade personer fryser ihjäl då temperaturen även sommmartid sjunker kraftigt nattetid i fjälltrakter. Idag återfanns pojken vid liv och jag skulle vilja göra några notiser.

Pojken hade fått lära sig hur man beter sig i vildmarken. Fram för allt blev han inte rädd utan agerade rationellt. Han sov i så gott skydd han kunde hitta. Medan han var vaken försökte han uppehålla sig på öppna ytor för att synas väl från luften. Han undvek längre förflyttningar och försökte hålla sig på de ställen eftersökningar var troligast att hitta honom. Kunskap höll honom vid liv. Grundläggande överlevnadskunskap går i korthet ut på att behålla lugnet. Så länge man håller förståndet så löser det sig med att hitta förnuftiga lösningar och att agera vettigt. Förkunskaper underlättar självklart.

Något som verkligen inte hör till ovanligheterna är att en person som kommit bort i skog och mark återfinns av personal ur försvarsmakten. Kan vara bra att hålla i åtanke nästa gång det kommer på tal att Sverige inte krigar och därför inte ska lägga några pengar på försvarsmakten. Försök köpa en skallgångskedja som kan ställa upp lika snabbt som förband med jour ställer upp ideellt. Bland de andra frivilliga som förtjänar en eloge för att de ställde upp i sökandet hittar man fjällräddningen, polisen och privatpersoner.

Annonser