Värden hämtade från SvD eller härledda därifrån.

Antal alkoholmissbrukare fördelat per kön. Uppgifter från två olika år.

  • Kvinnor 2003: 65 tusen
  • Kvinnor 2007: 100 tusen
  • Män 2003: 135 tusen
  • Män 2007: 165 tusen

Ökningen av antalet alkoholmissbrukare mellan åren 2003 och 2007 är alltså 65 tusen – varav 35 tusen kvinnor.

Det innebär en ökning med en faktor 1,33. Inom subgruppen kvinnor är ökningen över 50%.

Genusperspektiv.se lär komma att reagera på att SvD valt att i rubriken betona att ökningen varit störst inom subgruppen kvinnor. Artikeln ger intryck av att det är ett ökande kvinnoproblem. Tittar man på siffrorna inser man att det snarare är frågan om att ett tidigare tydligt mansdominerat problem går mot att bli könsneutralt.

Andelen kvinnor bland alkoholmissbrukare ökade från 33% till 38% mellan åren 2003 och 2007.

Det jag främst ställer jag mig frågande till är om man bara uppskattar antalet alkoholmissbrukare vart fjärde år. Om man ska sia om trender är det ju av stor vikt att ta med fler än två mätvärden.

Annonser