Lyssnade av statistiken på bloggen och upptäckte att jag sedan en tid tillbaka är länkad från en wiki med anledning av FRA-lagen.  Mer precis så är det är min förklaring hur man installerar OTR i Pidgin som har blivit länkad under rubriken Så skyddar du dig. Man hittar en hel del intressant läsning på den där sidan.

Då jag varit ganska vag kring var jag står i frågan tänkte jag ta tillfället i akt att utveckla mig något. Signalspaning, elektronisk krigföring och en strävan efter ett informationsövertag är jag fullständigt övertygad om att  Sverige måste ägna sig åt.  I synnerhet när vi avvecklar allt vad försvarsmakt heter. Jag tror inte att FRA på långa vägar skulle ha spelat ut sin roll och även om FRA har många år på nacken är det inte en dinosaurie. Dessvärre kan jag tyvärr inte se det i FRA-lagen. Lagen är vagt formulerad och ger upphov till fler frågor än den besvarar. Ska man bedömma avvägningen mellan lagens nytta och biverkningar är jag obehörig att känna till argumenten i den ena vågskålen och därför väger det ur mitt perspektiv väldigt kraftigt över mot lagen. I korthet är jag för FRA, mot FRA-lagen, starkt för integritet och vill gärna se att fler krypterar sin trafik.

I någon jämförelse liknade någon av lagens förespråkare FRA vid en fiskare som medelst catch and release enbart behöll fula fiskar. Oavsett vad man tycker om den liknelsen finns det fula fiskar där ute och betydligt mer relevanta skäl än FRA-lagen till att kryptera sina meddelanden. Då det uppdagades att MSNP censurerar på serversidan var jag på väg att överge protokollet men förespråkar en annan lösning idag. Kryptera trafiken så slipper du att meddelanden innehållandes exempelsvis download.php försvinner.

Annonser