rosa rök
Letade efter en bild på Gärstadverken och hittade ovanstående som illustration till ett gammalt pressmeddelande från Tekniska Verken.

På torsdagseftermiddagen var röken från en av skorstenarna på Gärstad starkt rosafärgad. Anledningen var att Polisen eldade säkerhetsmaterial vilket påverkade färgen på röken. Det finns inget som indikerar att det skulle ha varit något farligt, utsläppen bevakas alltid noga och alla värden var helt normala.

Tekniska Verken har avtal med Polisen om att destrurera olika typer av säkerhetsmaterial. För att undvika risken för att bli utsatta för hot och påtryckningar i samband med dessa typer av leveranser vet inte Tekniska Verkens personal vad det är som förbränns eller när leveranserna kommer. Polisen garanterar att materialet inte innehåller något som klassas som farligt avfall.

För att försöka få reda på orsaken till att röken blev rosa har prover skickats för analys och Tekniska Verken kommer att redovisa svaren så fort de blir färdiga.

Nyheten publicerades och är senast ändrad den femte februari så de där analyserna verkar ta sin lilla tid. Förresten så var det inte februari i år. Det var 2007.

Annonser