Som ringar på vattnet sprider sig heta samtalsämnen och många skriver om samma sak. Det blir en lämmeleffekt och folk som tycker att det är intressant hakar på. Så även jag.

Folkpartiet föreslår att anpassa undervisningen utifrån eleverna. En god tanke som knappast någon lär ha något emot så långt. I likhet med från särklasser för elever som saknar motivation eller av andra skäl inte hänger med i undervisningstaken så föreslås att även ovanligt begåvade barn ska kunna få specialundervisning på en nivå som passar dem.

Då antingen FP själva använt ordet elit i retoriken eller om det är tidningens påhitt vet jag inte, men klart är i alla fall att ordet gillas av rubriksättaren. Som sagt, tanken är god men varför framställs den i så dålig dager i media? Då många andra redan skrivit mycket väl om saken väljer jag att hänvisa till dem istället för att skriva samma sak formulerat på mitt sätt. Skillnaden hade knappt varit märkbar.

Enligt artikeln anser en av motståndarna till förslaget verkar Roger Mogert (S) veta precis hur han vill ha det. Han har nämnligen ”inget emot särskilda klasser med olika inriktning” och tycker att ”klasserna behöver blandas upp” och vid närmare eftertanke så är han riktigt positiv till och ser ”gärna flera gymnasieklasser med särskild inriktning”. Ok, så det är helt ok med inriktade klasser så länge man blandar elever som är intresserade av den inriktningen med elever som inte är det? Det är tex helt ok med ett fotbollsgymnasium så länge killen utan bollkontroll som hellre skulle lukta på blommorna tvingas vara med så att det blir en härlig blandning olika människor. På med skygglapparna!

Nu kanske jag övertolkar vad som sagts och läser in mer mellan raderna än vad som var avsett, men om jag har fel så det finns gott om plats i kommentarfältet att rätta mig. Avslutningsvis passar jag på att påminna om Fredrik Häréns föreläsning från Kunskapens dag.

Annonser